לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

א. אֲבִיקָה

° , ש"נ , — שה"פ מן א. אָבַק: מצד האביקה וההשתדלות (דרך אמונה לר"א ביבאגו ג ד). וענין האביקה היא השתדלותו עמו לנצחו (מ' אלדבי, ש"א ח).