לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֲכוֹז

*1, אָכוּז2, — כמו עכוז : עי' עכוז.


1 נקוד לוי. - 2 נקוד יסטרוב. ונקודו של קוהוט הוא שעטנז אַכּוז! — ועי' עכוז.