לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַחְוִין

*1, אַחְוָן, ש"ז, מ"ר אַחְוִינִים, --אחד ממיני הערבה, Weideart; espèce d'osier; kind of willow -- עי' עֲרָבָה.


1 משק' גַּרְזֶן, גַּרְעִין. בארמ': האידן אחוינא) שבת כ:). ההוא דאמר להו מאן בעי אחוונא אשתכח ערבתא (שם), ההוא שאמר מי רוצה אחוונא ונמצא ערבה. -- והנה בפירוש המלה אין ספק, הואיל והלשון החיה העידה על זה. אך מקור המלה לא ידוע לנכון. והנה גרסת הספרים שלנו אחוינה, ובכ"י אחוונא (ד"ס). וגרסת האלפסי אחואנא. אך להבדיל בין אַחְוָן שהוא מספא לבהמת ובין אחוֹן שהוא ערבה יש אולי לסמך על גרסת הספרים שלנו.